CERERE SPONTANĂ

Noi sprijinim clienții noștri în fiecare zi, pentru a deveni exemple. Pentru ca acest lucru să se întâmple selectăm cu potențial ridicat profile talent și îi ajută să crească abilitățile lor de conducere pentru proiectele de transformare.

În vederea susținerii echipei de consultanță implicată în transformarea lean a unei companii din industria de producție, internul va contribui la promovarea și diseminarea culturii și principiilor sistemului lean și se va ocupa în special de:

i. promovarea de soluții și instrumente pentru detectarea și semnalizarea oportunităților de îmbunătățire a standardizării proceselor, astfel încât să se asigure abordarea unei soluționări definitive a problemelor prin analiza partajată a cauzelor și soluțiilor în consecință.

ii. efectuați activități de analiză a proceselor cu mapparea fluxurilor atât productive cât și neproductive, distingând operațiunile care creează valoare de cele care nu au valoare.

iii. identificați zonele și procesele în care există loc pentru îmbunătățiri.

iv. să primească și să analizeze rapoarte specifice ale problemelor care trebuie rezolvate.

Candidatul/Candidata ideal/ă este absolvent/ă de economie sau inginerie, cu un interes puternic pentru temele legate de sistemul lean. Profilul este completat prin abilități de comunicare, inițiativă și muncă în echipă, planificare; cunoașterea MS Excel este esențială. Durata stagiului este de 6 luni, cu normă întreagă. Facilități oferite: rambursarea și acoperirea cheltuielilor.