CARTE: ALINIEREA SUCCESULUI

Cu ocazia recentului eveniment “Ziua Lean” în CUOA, a fost livrată participanților o copie a cărții la a cărei realizări a contribuit și auxiell împreună cu CUOA Business School (ediții gueriniNEXT); textul este semnat de Andrea Furlan, director științific al Centrului Lean al Fundației CUOA.

Publicația evidențiază modul în care aplicarea principiilor, tehnicilor și instrumentelor Lean permite realizarea alinierii între companie, mediul său competitiv și diferitele părți ale sistemului organizațional, adică procese, tehnologii și oameni. Natura sistemică a filozofieiLean reiese din aceste pagini: nu un simplu set de instrumente și tehnici, ci un sistem de management real pentru întreaga companie.

Cartea este rezultatul unei colaborări în cadrul unei echipe de oameni cu background și naționalități diverse: însuși Andrea Furlan plus contribuții din partea lui Michael Webb, Nicholas Katko, Riccardo Pavanato (CEO auxiell), Silvia Mandelli, Marco Melioli, Gianni del Pozzo, Alberto Rossi, Marco Baldini, Bastiaan Brouwer.

Aici prezentarea:

Compania este un sistem complex, compus metaforic din multe părți care, într-o lume ideală, ar trebui să se potrivească perfect, susținându-se reciproc. Cu toate acestea, tocmai datorită acestei complexități, există mai multe posibile disalinieri între diferitele părți care duc inevitabil la crize organizaționale.
Principiile managementului lean și ale excelenței operaționale acționează asupra diverselor alinieri: între strategie și sectoare – aplicând principii lean, între ofertă de piață și companie – prin abordarea lean în procesele de vânzări și marketing, între funcții diferite prin -organizarea diverselor fluxuri de valoare, între tehnologii și procese – eficientizând procesele înainte de introducerea tehnologiilor, între persoane – datorită celor două principii ale modului Toyota: „îmbunătățire continuă” și „respect pentru oameni”.

Cartea explică modul în care, aplicând instrumente și principii lean, organizația poate realiza alinierea, asigurând o transformare durabilă în timp.

 

Andrea Furlan


#leansystem #management


Andrea Furlan, profesor complet de economie și managementul afacerilor al Departamentului de Științe Economice și de Afaceri al Universității din Padova și președinte al masterului în Business Administration, este director științific al centrului Lean Enterprise al Școlii de Afaceri CUOA și autor al numeroase publicații pe probleme de excelență operațională și management lean.